Arhiva

UDK: 624.014.001.41:624.044
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 4
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Numerička analiza pojasnih kutnika pri savijanju

Davor Skejić, Darko Dujmović, Ivan Lukačević

Sažetak

U radu se opisuju modeli konačnih elemenata s pomoću kojih se određuje ponašanje vijčanog spoja s pojasnim kutnikom. Razmotrena su četiri tipa pojasnih kutnika, ovisno o udaljenosti između grede i stupa, kao i o tome je li ukrućenje izvedeno na standardni ili modificirani način. Uključene su materijalna i geometrijska nelinearnost, učinci trenja te iterakcije između vijaka i ploča. Za kalibraciju numeričkih modela rabljeni su rezultati provedenih laboratorijskih ispitivanja.

Ključne riječi
vijčani spoj, savijanje, numerička analiza, nelinearnosti, laboratorijska ispitivanja, pojasni kutnik

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Skejić, D., Dujmović, D., Lukačević, I.: Numerička analiza pojasnih kutnika pri savijanju, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 4

ILI:

Skejić, D., Dujmović, D., Lukačević, I. (2011). Numerička analiza pojasnih kutnika pri savijanju, GRAĐEVINAR, 63 (4)
Autori:
Davor Skejic
Davor Skejić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
DDujmovic 221112 WEB
Darko Dujmović
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Ivan Lukacevic WEB
Ivan Lukačević
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet