Arhiva

UDK: 624. 042:624.022.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 4
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Učinak elastičnosti temelja na dinamičko ponašanje zgrade

Kanat Burak Bozdogan

Sažetak

U radu se polazi od utemeljene tvrdnje da je istraživanje odnosa između tla i konstrukcije važno za realno određivanje ponašanja visokih zgrada. Predložena je približna metoda dinamičkog proračuna zgrade s nosivim sustavom od posmičnih zidova i okvira. Za određivanje perioda horizontalnih oscilacija uzeta je u obzir savitljivost temelja ispod zidova. Predložena metoda prikazana je na dva primjera, pri čemu se rezultati dobro slažu s onima dobivenim metodom konačnih elemenata.

Ključne riječi
zid, okvir, temelj, dinamički proračun, elastičnost temelja, zgrada, period oscilacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Burak Bozdogan, K.: Učinak elastičnosti temelja na dinamičko ponašanje zgrade, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 4

ILI:

Burak Bozdogan, K. (2011). Učinak elastičnosti temelja na dinamičko ponašanje zgrade, GRAĐEVINAR, 63 (4)
Autori:

Kanat Burak Bozdogan
Odjel za građevinarstvo
Sveučilište u Cumhuriyet-u, Turska