Arhiva

UDK: 624.072.33.001.8:624.012.4
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ojačanje okvira armiranobetonskim ispunom

Ivan Tomičić

Sažetak

Prikazano je ojačanje nedovoljno nosivih i duktilnih okvira armiranobetonskim ispunom te prijedlog da se oni proračunavaju kao nosivi i duktilni armiranobetonski zidovi ili tako da zadovoljavaju europske norme EN 1992-1-1 i EN 1998-1 za monolitne zidove. Prijedlog se osniva na sličnosti histereznih petlji i slika raspucavanja ojačanih okvira i monolitnih zidova. Tim postupkom osigurava se duktilno ponašanje pojasa i hrpta zida, a zahtjevima eurokodova samo duktilnost pojasa.

Ključne riječi
ojačanje, armiranobetonski ispun, europske norme, histerezna petlja, duktilno ponašanje, okvir

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tomičić, I.: Ojačanje okvira armiranobetonskim ispunom, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 6

ILI:

Tomičić, I. (2011). Ojačanje okvira armiranobetonskim ispunom, GRAĐEVINAR, 63 (6)
Autori:
Tomicic Ivan
Ivan Tomičić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet