Arhiva

UDK: 628.336.001.8
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 4
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Muljevi s komunalnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Dražen Vouk, Davor Malus, Stanislav Tedeschi

Sažetak

Polazi se od konstatacije da konačna dispozicija mulja koji se kao proizvod stvara na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda predstavlja veliki problem i to ne samo u Hrvatskoj već i diljem svijeta. U ovome je radu prikazano porijeklo, karakteristike i mjerodavne količine mulja. Razmotrena je postojeća zakonska regulativa u Hrvatskoj o načinima konačnog odlaganja mulja, pri čemu su istaknute mogućosti njegove upotrebe. Dodatno je opisan i način izbora postupka obrade mulja.

Ključne riječi
uređaj za pročišćavanje, mulj, karakteristike mulja, odlaganje mulja, obrada mulja, otpadne vode, upotreba mulja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vouk, D., Malus, D., Tedeschi, S.: Muljevi s komunalnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 4

ILI:

Vouk, D., Malus, D., Tedeschi, S. (2011). Muljevi s komunalnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, GRAĐEVINAR, 63 (4)
Autori:
Vouk Drazen
Dražen Vouk
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Malus Davor
Davor Malus
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Tedeschi Stanisalv
Stanislav Tedeschi
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet