Arhiva

UDK: 624.074.6.001.1:69.009.18
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 11
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Dijagrami međudjelovanja za dimenzioniranje vitkih stupova

Josip Galić, Anto Kučer, Zorislav Sorić, Tomislav Kišiček

Sažetak

U članku su dani granični uvjeti za vitkost stupova prema hrvatskim, europskim i američkim propisima kada je potrebno proračunavati vitke stupove uzimajući u obzir povećanje unutarnjih sila zbog deformacije stupa. Opisani su mogući oblici sloma vitkih armiranobetonskih elemenata te približni proračun vitkih elemenata po teoriji II. reda – “model stupa“. Opisan je i približni postupak proračuna vitkih stupova prema EC2 te su na temelju tog postupka izrađeni dijagrami međudjelovanja.

Ključne riječi
vitki stup, pravokutni presjek, ekscentričnost, vitkost, teorija II. reda, armiranobetonski stupovi, dijagrami međudjelovanja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Galić, J., Kučer, A., Sorić, Z., Kišiček, T.: Dijagrami međudjelovanja za dimenzioniranje vitkih stupova, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 11

ILI:

Galić, J., Kučer, A., Sorić, Z., Kišiček, T. (2005). Dijagrami međudjelovanja za dimenzioniranje vitkih stupova, GRAĐEVINAR, 57 (11)
Autori:

Josip Galić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Anto Kučer
Hrvatski institut za mostove i Konstrukcije, Zagreb

Zorislav Sorić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Kiisicek WEB
Tomislav Kišiček
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet