Arhiva

UDK: 69.003.12:696+721/728
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 6
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Troškovi građevinsko-obrtničkih radova stambeno-poslovnih građevina

Neven Martinec, Nevena Hrnjak Ajduković, Milan Ajduković

Sažetak

U radu je prikazano kretanje cijena građevinsko-obrtničkih radova stambeno-poslovnih građevina. Analizom su obuhvaćeni troškovnici građevinsko-obrtničkih radova pri izgradnji stambeno-poslovnih građevina u Republici Hrvatskoj. Ustanovljeno je da većinu troškova izgradnje takvih građevina čini petnaestak stavaka, te je daljnja obrada usmjerena na te stavke. Dobiveni podaci su statistički obrađeni i uspoređeni s podacima iz biltena Standardna kalkulacija radova u visokogradnji.

Ključne riječi
građevinsko-obrtnički radovi, troškovi, troškovnik, Standardna kalkulacija radova u visokogradnji, stambeno-poslovna građevina

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Martinec, N., Ajduković, N. H., Ajduković, M.: Troškovi građevinsko-obrtničkih radova stambeno-poslovnih građevina, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 6

ILI:

Martinec, N., Ajduković, N. H., Ajduković, M. (2011). Troškovi građevinsko-obrtničkih radova stambeno-poslovnih građevina, GRAĐEVINAR, 63 (6)
Autori:

Neven Martinec
Institut IGH d.d.

Nevena Hrnjak Ajduković
Institut IGH d.d.

Milan Ajduković
Konstruktor inženjering d.d.