Arhiva

UDK: 624.192:628.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Izvedba hidrotehničkog tunela Stupe

Pavao Lakoš

Sažetak

Opisana je izvedba hidrotehničkog tunela Stupe, važne građevine u kanalizacijskom sustavu Split/Solin. Prikazani su osnovni tehnički podaci o tunelu. Podrobno je opisano izvođenje radova u razdoblju od 1999. do 2002. Istaknute su posebnosti izvođenja radova iskopa i primarne podgrade, a dan je osvrt i na kvalitetu izvedenih radova. Istaknuto je da su u tom zahtjevnom zadatku kvalitetno obavljeni radovi i stečena vrijedna iskustva na iskopu tunela malog profila u mekim stijenama.

Ključne riječi
hidrotehnički tunel Stupe, izvođenje radova, kvaliteta radova, tunel malog profila, meke stijene, kanalizacijski sustav Split-Solin

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lakoš, P.: Izvedba hidrotehničkog tunela Stupe, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 2

ILI:

Lakoš, P. (2004). Izvedba hidrotehničkog tunela Stupe, GRAĐEVINAR, 56 (2)
Autori:

Pavao Lakoš
Institut IGH