Arhiva

UDK: 624.016:624.011.1+624.012.4
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 7
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Analitičko modeliranje puzanja spoja spregnute konstrukcije drvo - beton

Silva Lozančić, Stjepan Takač, Mirjana Bošnjak Klečina

Sažetak

U radu se opisuje iznalaženje analitičkog modela vremenske popustljivosti spoja spregnute konstrukcije drvo - beton opterećene konstantnom silom, odnosno reološkog modula klizanja spajala. Analitički model je temeljen na rezultatima eksperimentalnih istraživanja reološkog ponašanja kompozita drvo - beton spregnutog moždanicima naročite vrste, tj. ponašanje pri dugotrajnom konstantnom opterećenju. Rezultati su opisani analitičkim modelom primjenom programskog paketa Mathematica.

Ključne riječi
drvo - beton, analitički model, vremenska popustljivost, moždanici, modul klizanja, spregnuta konstrukcija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lozančić, S., Takač, S., Klečina, M. B.: Analitičko modeliranje puzanja spoja spregnute konstrukcije drvo - beton, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 7

ILI:

Lozančić, S., Takač, S., Klečina, M. B. (2011). Analitičko modeliranje puzanja spoja spregnute konstrukcije drvo - beton, GRAĐEVINAR, 63 (7)
Autori:

Silva Lozančić
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet

Stjepan Takač
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet

Mirjana Bošnjak Klečina
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet