Arhiva

UDK: 624.193:625.42(45)
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Željeznički tunel Passante Ferroviario u Milanu

Davorin Kolić, Antonio Nicola, Anne Brissaud

Sažetak

U radu je prikazana gradnja željezničkog tunela Passante Ferroviario u Milanu koji spaja kolodvore Porta Garibaldi i Porta Vittoria. Trasa tunela se sastoji od tri dijela ukupne duljine 4.568,00 m. Dvije tunelske cijevi buše se iznad razine podzemnih voda u aluvijalnom, pjeskovitom i šljunkovitom tlu. Opisan je rad bušaćeg stroja EPB TBM kojim su bušene tunelske cijevi. To je bio prvi stroj u Europi opremljen sustavom za proizvodnju kemijske pjene prema originalnom rješenju.

Ključne riječi
trasa tunela, regionalna linija, državna linija, kolodvori, stroj EPB TBM, željeznički tunel Passante Ferroviario, kemijska pjena

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kolić, D., Nicola, A., Brissaud, A.: Željeznički tunel Passante Ferroviario u Milanu, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 5

ILI:

Kolić, D., Nicola, A., Brissaud, A. (2011). Željeznički tunel Passante Ferroviario u Milanu, GRAĐEVINAR, 63 (5)
Autori:

Davorin Kolić
D2 Consult Zagreb

Antonio Nicola
Impregilo

Anne Brissaud
NFM Technologies