Arhiva

UDK: 624.9.001.4:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 5
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Probabilistička ocjena robusnosti konstrukcija

Dean Čizmar, Vlatka Rajčić, Poul Henning Kirkegaard, John Dalsgaard Sorensen

Sažetak

Pregledno se navode različite definicije robusnosti konstrukcije i zahtjevi za robusnost prema konstrukcijskim Eurokodovima. Razmatraju se različiti matematički modeli - deterministički, probabilistički i modeli na osnovi teorije rizika, kojima se pokušava kvantificirati robusnost konstrukcije. Predlaže se nova definicija indeksa robusnosti na osnovi inženjerstva pouzdanosti. Obrađen je numerički primjer postupka ocjene robusnosti upotrebom predložene probabilističke definicije.

Ključne riječi
definicije, matematički modeli, deterministički proračun, probabilistički proračun, indeks robusnosti, robusnost konstrukcije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Čizmar, D., Rajčić, V., Kirkegaard, P. H., Sorensen, J. D.: Probabilistička ocjena robusnosti konstrukcija, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 5

ILI:

Čizmar, D., Rajčić, V., Kirkegaard, P. H., Sorensen, J. D. (2011). Probabilistička ocjena robusnosti konstrukcija, GRAĐEVINAR, 63 (5)
Autori:
cizmar mala WEB
Dean Čizmar
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Rajcic Vlatka WEB
Vlatka Rajčić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Poul Henning Kirkegaard
Aalbort University

John Dalsgaard Sorensen
Aalbort University