Arhiva

UDK: 624.073:624.043
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 12
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proračun debelih ploča pomoću prostornog konačnog elementa

Antonia Jaguljnjak Lazarević, Heinrich Werner, Lidija Frgić

Sažetak

U radu su prikazane mogućnosti prostornog konačnog elementa velike točnosti u linearnoj analizi ploča proizvoljne ali konstantne debljine. Primijenjen je pravokutni trikubični Lagrangeov element s 192 kinematička stupnja slobode. Opisano je analitičko rješenje bisinusoidalnog savijanja zglobno oslonjene ploče i pripadni numerički model. Rezultati usporedbe analitičkog i numeričkog rješenja pokazuju visoki stupanj točnosti pomaka i naprezanja dobivenih numeričkim proračunom.

Ključne riječi
Woinowsky-Krieger, prostorni proračun, Lagrangeov trikubični konačni element, debela ploča, linearna teorija elastičnosti

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Jaguljnjak Lazarević, A., Werner, H., Frgić, L.: Proračun debelih ploča pomoću prostornog konačnog elementa, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 12

ILI:

Jaguljnjak Lazarević, A., Werner, H., Frgić, L. (2005). Proračun debelih ploča pomoću prostornog konačnog elementa, GRAĐEVINAR, 57 (12)
Autori:

Antonia Jaguljnjak Lazarević
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Heinrich Werner
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

Lidija Frgić
Sveučilište u Zagrebu,
Rudarsko-geološko-naftni fakultet