Arhiva

UDK: 691.16+666.972:669.71.48
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 5
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Silikomanganska troska kao agregat za asfalt i beton

Ante Jadrijević, Dalibor Oršulić, Vladimir Bermanec, Željka Žigovečki Gobac

Sažetak

Istraživanje agregata od drobljene silikomanganske troske (SiMn) je pionirski rad jer nisu poznate informacije da se takav materijal ikada proizvodio i primijenio u svijetu. Agregat je ispitan prema europskim normama za asfalte i betone te prema dodatnim tehnološkim i ekološkim propisima za industrijski proizvedene materijale. Utvrđeno je da je agregat tvornice TEF iz Šibenika kvalitetan materijal pa je primijenjen u proizvodnji asfalta na cesti Vinjani Donji - Vinjani Gornji.

Ključne riječi
beton, agregat, silikomanganska (SiMn) troska, tvornica TEF u Šibeniku, asfalt

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Jadrijević, A., Oršulić, D., Bermanec, V., Gobac, Ž. Ž.: Silikomanganska troska kao agregat za asfalt i beton, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 5

ILI:

Jadrijević, A., Oršulić, D., Bermanec, V., Gobac, Ž. Ž. (2011). Silikomanganska troska kao agregat za asfalt i beton, GRAĐEVINAR, 63 (5)
Autori:

Ante Jadrijević
CSS d.o.o.

Dalibor Oršulić
CSS d.o.o.

Vladimir Bermanec
Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki zavod

Željka Žigovečki Gobac
Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki zavod