Arhiva

UDK: 69.002.2+72.001(092)
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 12
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Arhitektonski i konstruktorski doprinosi Lovre Perkovića

Robert Plejić

Sažetak

Prikazuje se djelatnost Lovre Perkovića, jednog od najznačajnijih protagonista arhitektonske moderne u Splitu. Analizom njegovih radova te bilješki i komentara, posebno su vrednovani njegovi konstruktorski doprinosi. Sintetizirajući lokalno i globalno iskustvo, integrirajući umjetnički, arhitektonski i izniman konstruktorski pristup ostvario je unutar korpusa hrvatske arhitektonske moderne djela koja su doprinos širem europskom kulturnom, umjetničkom i graditeljskom prostoru.

Ključne riječi
Hrvatska arhitektonska moderna, konstruktorski doprinosi, montažna međukatna konstrukcija, kritički regionalizam, arhitekt Lovro Perković

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Plejić, R.: Arhitektonski i konstruktorski doprinosi Lovre Perkovića, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 12

ILI:

Plejić, R. (2005). Arhitektonski i konstruktorski doprinosi Lovre Perkovića, GRAĐEVINAR, 57 (12)
Autori:

Robert Plejić
Grad Split, Služba za prostorno planiranje