Arhiva

UDK: 627.47:628.12+624.193(51)
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Projekt Wanjiazhai u kineskoj pokrajini Shanxi, 1.dionica

Davorin Kolić, Yun Bai

Sažetak

Opisuje se realizacija prve dionice Projekta Shanxi Wanjiazhai Yellow River Diversion (SWYRD) koji se nalazi u provinciji Shanxi u NR Kini. Ta se dionica sastoji od dvije podzemne prepumpne stanice s brojnim podzemnim prostorijama povezanih tunelima sa Žutom rijekom i ostalim dijelovima projekta. Radi se o jednoj od najvećih podzemnih gradnji u svijetu. Opisan je projekt i postupak izvedbe ovog iznimno složenog graditeljskog pothvata u potpunosti podzemnog skretanja Žute rijeke.

Ključne riječi
NR Kina, prva dionica, Žuta rijeka, Projekt Shanxi Wanjiazhai Yellow River Diversion

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kolić, D., Bai, Y.: Projekt Wanjiazhai u kineskoj pokrajini Shanxi, 1.dionica, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 8

ILI:

Kolić, D., Bai, Y. (2011). Projekt Wanjiazhai u kineskoj pokrajini Shanxi, 1.dionica, GRAĐEVINAR, 63 (8)
Autori:

Davorin Kolić
D2 Consult Zagreb

Yun Bai
Shanghai Tunnel Engineering Corporation