Arhiva

UDK: 624.073:624.042/.046
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 10
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proračun sastavljenih slojevitih ploča

Marina Rakočević

Sažetak

Prikazan je proračun naprezanja i deformacija slobodno oslonjene sastavljene slojevite ploče proveden primjenom dvostrukih trigonometrijskih redova u parcijalnoj teoriji slojeva. Za simetrični i antimetrični raspored slojeva prikazana je promjena naprezanja u karakterističnim presjecima ploče. Prikazan je utjecaj broja članova reda na maksimalnu vrijednost progiba, kao i utjecaj broja slojeva na maksimalne vrijednosti progiba, normalnih i posmičnih naprezanja u presjecima.

Ključne riječi
proračun, naprezanje, deformacija, dvostruki trigonometrijski red, teorija slojeva, sastavljena slojevita ploča

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rakočević, M.: Proračun sastavljenih slojevitih ploča, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 10

ILI:

Rakočević, M. (2011). Proračun sastavljenih slojevitih ploča, GRAĐEVINAR, 63 (10)
Autori:

Marina Rakočević
Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore