Arhiva

UDK: 627.43:627.13
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 8
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Analiza posljedica poplavnog vala nastalog prolomom velike brane

Luka Sopta, Siniša Družeta, Danko Holjević

Sažetak

Prikazana je analiza posljedica proloma velike brane. Analizirana je problematika proloma velike brane te odabira modelskih rješenja. Numeričkim modelom provedene su simulacije širenja poplavnog vala na primjeru brane Tribalj. Analizom dubine i brzine vode poplavnog vala primjenom Clausen-Clarkovog kriterija određene su moguće posljedice na području plavljenja. Istaknuta je potreba i važnost kategoriziranja i rangiranja područja i posljedica poplavnog vala od proloma brana.

Ključne riječi
prolom velike brane, širenje poplavnog vala, brana Tribalj, modelsko rješenje Clausen-Clarkov kriterij, poplavni val

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sopta, L., Družeta, S., Holjević, D.: Analiza posljedica poplavnog vala nastalog prolomom velike brane, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 8

ILI:

Sopta, L., Družeta, S., Holjević, D. (2011). Analiza posljedica poplavnog vala nastalog prolomom velike brane, GRAĐEVINAR, 63 (8)
Autori:

Luka Sopta
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
Zavod za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo

Siniša Družeta
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
Zavod za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo

Danko Holjević
Hrvatske vode VGO Rijeka