Arhiva

UDK: 624.131.6.001.4
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 10
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Određivanje likvefakcijskog potencijala umjetnom neuronskom mrežom

Farzad Farrokhzad, Asskar Janalizadeh Choobbasti, Amin Barari

Sažetak

Opisuje se predloženi alternatnivni opći regresijski model neuronske mreže, koji omogućuje analizu sumarnih podataka dobivenih istraživanjem likvefakcije uobičajenim metodama. U tu su svrhu u model uneseni podaci s ukupno trideset bušotina izvedenih terenskim istraživanjima lociranim u Babolu, u iranskoj pokrajini Mazandaran. Rezultati se slažu s rezultatima dobivenim metodom koju su uveli Seet i drugi. Predloženi je model pouzdan za ocjenjivanje likvefakcijskog potencijala.

Ključne riječi
likvefakcijski potencijal, neuronska mreža, regresijski model, terenska istraživanja, Babol u Iranu, likvefakcija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Farrokhzad, F., Choobbasti, A. J., Barari, A.: Određivanje likvefakcijskog potencijala umjetnom neuronskom mrežom, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 10

ILI:

Farrokhzad, F., Choobbasti, A. J., Barari, A. (2011). Određivanje likvefakcijskog potencijala umjetnom neuronskom mrežom, GRAĐEVINAR, 63 (10)
Autori:

Farzad Farrokhzad
Zavod za građevinarstvo
Sveučilište Babol

Asskar Janalizadeh Choobbasti
Zavod za građevinarstvo
Sveučilište Babol

Amin Barari
Zavod za Građevinarstvo
Sveučilište Aalborg