Arhiva

UDK: 624.057.7+625.08:69.008
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 8
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Genetski algoritmi za raspoređivanje rukovatelja građevinskih strojeva

Aleksandar Milajić, Dejan Beljaković, Predrag Petronijević

Sažetak

U radu je opisana metodologija primjene genetskih algoritama u rješavanju problema optimalnog raspoređivanja rukovatelja građevinskih strojeva na radne zadatke u cilju ostvarenja maksimalnog učinka. Dan je poseban osvrt na utjecaj ljudskog faktora (obučenosti izvršitelja) na učinkovitos sustava. Opisana je metodologija izrade genetskih algoritama i prikazana je njezina primjena na zadani problem uz diskusiju dobivenih rezultata i njihove osetljivosti u funkciji broja varijabli.

Ključne riječi
rukovatelj, genetski algoritam, raspoređivanje, radni zadaci, učinkovitost, građevinski stroj

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Milajić, A., Beljaković, D., Petronijević, P.: Genetski algoritmi za raspoređivanje rukovatelja građevinskih strojeva, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 8

ILI:

Milajić, A., Beljaković, D., Petronijević, P. (2011). Genetski algoritmi za raspoređivanje rukovatelja građevinskih strojeva, GRAĐEVINAR, 63 (8)
Autori:

Aleksandar Milajić
Fakultet za graditeljski menadžment, Beograd

Dejan Beljaković
Fakultet za graditeljski menadžment, Beograd
Predrag Petronijevic WEB
Predrag Petronijević
Sveučilište u Beogradu, Srbija
Građevinski fakultet