Arhiva

UDK: 624.152:624.046
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Suvremeni pristup numeričkom modeliranju sidrenih zaštitnih konstrukcija

Igor Sokolić, Antun Szavits Nossan

Sažetak

U radu je opisan suvremeni pristup numeričkom modeliranju sidrenih zaštitnih konstrukcija s osvrtom na iskustva u primjeni računalnog programa Plaxis 2D i modela tla s izotropnim očvršćivanjem. Objašnjena su osnovna obilježja u ponašanju tla u dreniranim i nedreniranim uvjetima za naprezanja koja se pojavljuju pri iskopu građevne jame. Prikazan je primjer simulacije sidrene zaštitne konstrukcije i dane su smjernice za strategiju odabira parametara materijala HSs modela tla.

Ključne riječi
sidrena zaštitna konstrukcija, naprezanje, građevna jama, parametri tla, HSs model, numeričko modeliranje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sokolić, I., Nossan, A. S.: Suvremeni pristup numeričkom modeliranju sidrenih zaštitnih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 10

ILI:

Sokolić, I., Nossan, A. S. (2011). Suvremeni pristup numeričkom modeliranju sidrenih zaštitnih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 63 (10)
Autori:
Slika Sokolić
Igor Sokolić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet

Antun Szavits Nossan
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet