Arhiva

UDK: 625.739.001.8:351.785
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Preglednost cestovnih raskrižja u razini

Dražen Cvitanić, Ana Vujasinović, Tatjana Stazić

Sažetak

Obrađuje se problematika preglednosti na cestovnim raskrižjima u razini. Na raskrižjima su naglašeni problemi sigurnosti prometa, pri čemu je preglednost jedan od najvažnijih zahtjeva za dobar projekt raskrižja. U članku su opisani utjecaji na preglednost raskrižja i načini određivanja potrebne preglednosti koji se primjenjuju u RH i SAD-u. Uspoređeni su propisi pri čemu su istaknuti nedostaci hrvatskih propisa u pogledu potrebne preglednosti za manevre skretanja u glavni tok.

Ključne riječi
skretanje, propisi u RH, propisi u SAD-u, cestovno raskrižje u razini, preglednost, sigurnost prometa

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Cvitanić, D., Vujasinović, A., Stazić, T.: Preglednost cestovnih raskrižja u razini, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 10

ILI:

Cvitanić, D., Vujasinović, A., Stazić, T. (2011). Preglednost cestovnih raskrižja u razini, GRAĐEVINAR, 63 (10)
Autori:
Cvitanic Drazen
Dražen Cvitanić
Sveučilište u Splitu
Građevinsko-arhitektonski fakultet

Ana Vujasinović
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Tatjana Stazić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije