Arhiva

UDK: 628.971+699.88:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 8
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Svjetlosno onečišćenje u Republici Hrvatskoj

Željko Andreić, Korado Korlević, Dorotea Andreić, Ana Bonaca, Višnja Kramar

Sažetak

Opisana je analiza svjetlosnoga onečišćenja na području Republike Hrvatske na temelju statističkoga modela zasnovanog na Walkerovom zakonu. Rezultati su provjereni mjerenjima svjetlosnoga onečišćenja na dvadesetak lokacija. Oni pokazuju da je cijelo područje RH barem umjereno svjetlosno onečišćeno, s izuzetkom nekoliko otoka te nekih područja u Lici i Gorskome kotaru. Učinjen je i osvrt na trenutačno stanje hrvatske zakonske regulative koja se odnosi na svjetlosno onečišćenje.

Ključne riječi
Republika Hrvatska, statistički model, Walkerov zakon, mjerenja, zakonska regulativa, svjetlosno onečišćenje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Andreić, Ž., Korlević, K., Andreić, D., Bonaca, A., Kramar, V.: Svjetlosno onečišćenje u Republici Hrvatskoj, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 8

ILI:

Andreić, Ž., Korlević, K., Andreić, D., Bonaca, A., Kramar, V. (2011). Svjetlosno onečišćenje u Republici Hrvatskoj, GRAĐEVINAR, 63 (8)
Autori:

Željko Andreić
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Korado Korlević
Zvjezdarnica Višnjan

Dorotea Andreić
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

Ana Bonaca
Sveučilište Yale
Odjel za astronomiju

Višnja Kramar
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek