Arhiva

UDK: 666.97.03:536.421
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 1
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Mehanizmi i modeliranje oštećenja betona djelovanjem smrzavanja

Dalibor Sekulić, Mario Ille

Sažetak

Dan je pregled mehanizama oštećenja betona od smrzavanja bez dodatka soli za odmrzavanje, prikazani su neki modeli pomoću kojih se može predvidjeti nastajanje oštećenja. Na osnovi mehanizama pojave oštećenja i mjerenja, izrađeni su modeli čija je svrha predviđanje trajnosti betonskih konstrukcija izloženih utjecaju smrzavanja. Pokazuje se da je zbog mikrostrukture betona koja se mijenja i brojnih parametara koji utječu na razvoj degradacije betona teško napraviti uspješan model.

Ključne riječi
pore, djelovanje smrzavanja, oštećenje, mehanizmi nastanka oštećenja, modeliranje svojstava betona, beton, mikrostruktura betona

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sekulić, D., Ille, M.: Mehanizmi i modeliranje oštećenja betona djelovanjem smrzavanja, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 1

ILI:

Sekulić, D., Ille, M. (2006). Mehanizmi i modeliranje oštećenja betona djelovanjem smrzavanja, GRAĐEVINAR, 58 (1)
Autori:

Dalibor Sekulić
Institut IGH d.d. Zagreb

Mario Ille
Institut građevinarstva Hrvatske