Arhiva

UDK: 624.032:624.93
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 10
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Usporedba različitih tipova konstrukcija stambenih zgrada

Manja Kitek Kuzman, Jasna Hrovatin, Petra Grošelj

Sažetak

U radu su s namjerom vrednovanja svrsishodnosti uporabe drva u stambenoj gradnji uspoređene sljedeće konstrukcije: drvena monolitna, drvena okvirna, betonska, opečna i čelična. Za usporedbu je upotrijebljena metoda analitičkoga hijerarhijskog procesa. Analiza je pokazala da je za stambenu gradnju najprihvatljivija drvena okvirna konstrukcija, pri čemu su najvažniji kriteriji odlučivanja bili: nosivost, požarna sigurnost, energijska učinkovitost, kvaliteta stanovanja i estetika.

Ključne riječi
konstrukcija, drvo, beton, opeka, čelik, stambena zgrada, usporedba

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kuzman, M. K., Hrovatin, J., Grošelj, P.: Usporedba različitih tipova konstrukcija stambenih zgrada, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 10

ILI:

Kuzman, M. K., Hrovatin, J., Grošelj, P. (2011). Usporedba različitih tipova konstrukcija stambenih zgrada, GRAĐEVINAR, 63 (10)
Autori:

Manja Kitek Kuzman
Univerzitet u Ljubljani
Biotehnički fakultet
Odjel za drvo

Jasna Hrovatin
Univerzitet u Ljubljani
Biotehnički fakultet
Odjel za drvo

Petra Grošelj
Univerzitet u Ljubljani
Biotehnički fakultet
Odjel za drvo