Arhiva

UDK: 656.13.001.8:511.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 1
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Primjena teorije prometnoga toka u brojenju prometa na cestama

Planko Rožić

Sažetak

U radu se analizira sustav brojenja prometa na hrvatskoj cestovnoj mreži s motrišta teorije prometnoga toka. Obrađeni su načini brojenja prometa i obrade podataka. Dokazano je da brojenje prometa automatskim brojilima samo djelomično zadovoljava suvremene potrebe gospodarenja cestovnim prometnim sustavom. Analizom tehničkih značajki brojila zaključeno je da postoji osnova za bitno poboljšanje sustava i prevođenje sustava brojenja u dinamičku analizu prometnih tokova u mreži.

Ključne riječi
prometni tok, brojenje prometa, obrada podataka, prometni sustav, gospodarenje prometnim sustavom, cesta

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rožić, P.: Primjena teorije prometnoga toka u brojenju prometa na cestama, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 1

ILI:

Rožić, P. (2006). Primjena teorije prometnoga toka u brojenju prometa na cestama, GRAĐEVINAR, 58 (1)
Autori:

Planko Rožić
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet