Arhiva

UDK: 624.046.001.8:519.28
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 11
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Utjecaj pogreške zaokruživanja na točnosti proračuna konstrukcije

Antonia Jaguljnjak Lazarević, Josip Dvornik, Lidija Frgić

Sažetak

U članku je, radi ocjene točnosti proračuna konstrukcije, prikazan sustavni niz primjera s analitičkim rješenjima koja se metodom konačnih elemenata mogu prikazati u obliku cijelih brojeva ili razlomaka. Kao primjer odabran je Lagrangeov trikubični element u obliku kvadra. Primjeri su riješeni numerički uporabom standardnog broja značajnih znamenaka. Na kraju je iz razlike točnog i numeričkog rješenja određen točan iznos pogreške. Cijeli je postupak proveden programom Mathematica.

Ključne riječi
štap, točnost proračuna, pogreška zaokruživanja, Lagrangeov trikubični element, kvadar, ploča, konstrukcija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Jaguljnjak Lazarević, A., Dvornik, J., Frgić, L.: Utjecaj pogreške zaokruživanja na točnosti proračuna konstrukcije, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 11

ILI:

Jaguljnjak Lazarević, A., Dvornik, J., Frgić, L. (2011). Utjecaj pogreške zaokruživanja na točnosti proračuna konstrukcije, GRAĐEVINAR, 63 (11)
Autori:

Antonia Jaguljnjak Lazarević
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
GR13 7 4 1 Dvornik WEB
Josip Dvornik
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Lidija Frgić
Sveučilište u Zagrebu,
Rudarsko-geološko-naftni fakultet