Arhiva

UDK: 551.49.001.8+627.17
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 11
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Primjeri međuutjecaja površinskih i podzemnih voda

Goran Gjetvaj, Goran Lončar, Davor Malus, Eva Ocvirk

Sažetak

Projektima je predviđena izgradnja Višenamjenskog kanala Dunav Sava i regionalnog vodocrpilišta Istočne Slavonije na relativno maloj međusobnoj udaljenosti. Kako su oba sustava usječena u isti vodonosni sloj u provedenom istraživanju je analizirana mogućnost njihove hidrauličke povezanosti i međuutjecaja korištenjem trodimenzionalnog numeričkog modela toka podzemnih voda. Posebno su analizirane mogućnosti promjena količine i kvalitete podzemnih voda zahvaćanih na crpilištu.

Ključne riječi
podzemne vode, međuutjecaj, Višenamjenski kanal Dunav-Sava, regionalno vodocrpilište, površinske vode

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gjetvaj, G., Lončar, G., Malus, D., Ocvirk, E.: Primjeri međuutjecaja površinskih i podzemnih voda, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 11

ILI:

Gjetvaj, G., Lončar, G., Malus, D., Ocvirk, E. (2011). Primjeri međuutjecaja površinskih i podzemnih voda, GRAĐEVINAR, 63 (11)
Autori:
IMG Goran Gjetvaj WEB
Goran Gjetvaj
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
GLoncar WEB
Goran Lončar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Malus Davor
Davor Malus
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Ocvirk WEB
Eva Ocvirk
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet