Arhiva

UDK: 628.15+699.81:69.009182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Primjena Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara u ruralnim područjima

Davor Malus, Dražen Vouk, Anja Grljak

Sažetak

Zastupa se mišljenje da je u vodoopskrbi ruralnih područja moguće razdvojiti vodoopskrbu stanovništva od gašenja požara, tako da se vodoopskrbi stanovništva da prioritet, jer se zaštita od požara može riješiti alternativno uz ista ili manja sredstva. To je ekonomski važno. Za ilustraciju razlike u investiciji, pri primjeni ili ne Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara, analiziran je na razini idejnog projekta konkretan primjer vodoopskrbe visoke zone općine Desinić.

Ključne riječi
gašenje požara, Pravilnik, ruralna područja, vodoopskrba, Desinić, hidrantska mreža

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Malus, D., Vouk, D., Grljak, A.: Primjena Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara u ruralnim područjima, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 11

ILI:

Malus, D., Vouk, D., Grljak, A. (2011). Primjena Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara u ruralnim područjima, GRAĐEVINAR, 63 (11)
Autori:
Malus Davor
Davor Malus
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Vouk Drazen
Dražen Vouk
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Anja Grljak
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet