Arhiva

UDK: 69.001.008(4)
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 2
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Priprema hrvatskog građevinarstva za Europsku uniju

Saša Đukan, Željko Žderić, Petar Đukan

Sažetak

Polazi se od postavke da je za ispunjavanje uvjeta za ulazak u EU potreban drugačiji pristup razvitku građevinarstva i subjekata u njemu. Opisano je stanje u hrvatskom građevinarstvu i načinjena usporedba s nekim dijelovima svjetskog građevinarstva. Obrazložen je prijedlog mogućeg organiziranja hrvatskog građevinarstva u obliku "klastera" koji bi omogućio postizanje rekvantnosti na međunarodnom tržištu građevinskih usluga. Model je razrađen i prikazan na konkretnim primjerima.

Ključne riječi
hrvatsko građevinarstvo, Europska unija, razvitak, organizacija građevinarstva, "klaster", međunarodno tržište

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Đukan, S., Žderić, Ž., Đukan, P.: Priprema hrvatskog građevinarstva za Europsku uniju, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 2

ILI:

Đukan, S., Žderić, Ž., Đukan, P. (2004). Priprema hrvatskog građevinarstva za Europsku uniju, GRAĐEVINAR, 56 (2)
Autori:

Saša Đukan
Konstruktor inženjering d.d., Split

Željko Žderić
Konstruktor inženjering d.d.

Petar Đukan
Institut IGH, Zagreb