Arhiva

UDK: 725.6.001.1:621.31
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 11
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Projekti Lavoslava Horvata u području energetskih građevina

Zrinka Paladino

Sažetak

Iznose se biografski podaci o akademiku Lavoslavu Horvatu arhitektu koji je projektirao i značajne energetske građevine. To su četiri hidroelektrane: „Zakučac“, „Orlovac“, „Vinodol“ u Hrvatskoj i „Sholayar I“ u Indiji. Projektirao je i upravljačku zgradu hidroelektrane „Jablanica“ u Bosni i Hercegovini. Podrobno se opisuju svi navedeni projekti. Akademik Horvat za projekt hidroelektrane „Zakučac“ dobio je 1962. nagradu „Viktor Kovačić“ za najvrjednije arhitektonsko ostvarenje.

Ključne riječi
projekti, hidroelektrane, Lavoslav Horvat, arhitekt, energetske građevine

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Paladino, Z.: Projekti Lavoslava Horvata u području energetskih građevina, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 11

ILI:

Paladino, Z. (2011). Projekti Lavoslava Horvata u području energetskih građevina, GRAĐEVINAR, 63 (11)
Autori:

Zrinka Paladino
Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb