Arhiva

UDK: 625.711.002.2:347.235
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 11
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Model evidencije javnih cesta u Republici Hrvatskoj

Zdravko Kapović, Rinaldo Paar, Ante Marendić

Sažetak

Prikazana je problematika evidencije javnih cesta u službenim državnim registrima – katastrima i zemljišnim knjigama. Definirana je javna cesta kao opće dobro i analizirana procedura koju je potrebno provesti da bi ona bila registrirana prema vrijedećim propisima kao i obveze svih sudionika u tome procesu. Naglašene su i sve teškoće zbog kojih aktualna procedura u potpunosti ne funkcionira te je predloženo što bi u tom procesu trebalo promijeniti kako bi sustav bio učinkovitiji.

Ključne riječi
opće dobro, evidencija, registracija, procedura, Republika Hrvatska, javna cesta

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kapović, Z., Paar, R., Marendić, A.: Model evidencije javnih cesta u Republici Hrvatskoj, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 11

ILI:

Kapović, Z., Paar, R., Marendić, A. (2011). Model evidencije javnih cesta u Republici Hrvatskoj, GRAĐEVINAR, 63 (11)
Autori:

Zdravko Kapović
Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet
Zavod za primijenjenu geodeziju
RPaar WEB
Rinaldo Paar
Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet
Zavod za primijenjenu geodeziju

Ante Marendić
Zavod za primijenjenu geodeziju
Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet