Arhiva

UDK: 624.072,2:624.043
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 2
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Trodimenzijski proračun prearmiranih betonskih greda

Darko Meštrović, Ivica Kožar, Joško Ožbolt

Sažetak

U članku su prikazani i raspravljeni rezultati numeričke studije o proračunu prearmiranih betonskih greda. U studiji je primijenjen program MASA za trodimenzijski nelinearni proračun prearmiranih betonskih greda metodom konačnih elemenata. Neovisno od proračuna u studiji i tako dobivenih rezultata provedena su eksperimentalna istraživanja za iste tipove greda. U ovom radu je pokazano da se rezultati provedenih proračuna dobro slažu s rezultatima eksperimentalnih istraživanja.

Ključne riječi
metoda konačnih elemenata, nelinearni proračun, eksperimentalna istraživanja, prearmirana betonska greda, numerička studija, program MASA

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Meštrović, D., Kožar, I., Ožbolt, J.: Trodimenzijski proračun prearmiranih betonskih greda, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 2

ILI:

Meštrović, D., Kožar, I., Ožbolt, J. (2006). Trodimenzijski proračun prearmiranih betonskih greda, GRAĐEVINAR, 58 (2)
Autori:

Darko Meštrović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Ivica KoE ar WEB
Ivica Kožar
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
ozbolt WEB
Joško Ožbolt
Institute of Construction Materials,
University of Stuttgart