Arhiva

UDK: 624.4:624.16.001.42
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 2
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Analiza oštećenja stupova malog luka Krčkoga mosta

Joško Ožbolt, Anto Kučer, Želimir Šimunić

Sažetak

U radu su opisani uzroci oštećenja stupova malog luka Krčkoga mosta. Rezultati eksperimentalnog ispitivanja i provedenih proračuna nosivih sklopova pokazali su da je stup S21 iznad malog luka dinamički vrlo osjetljiv element. Proveden je trodimenzijski nelinearni proračun najosjetljivijeg dijela stupa. Zaključuje se da su interakcije djelovanja agresivnog okoliša, dinamičkih utjecaja i puzanja betona glavni uzroci nastalih oštećenja koja ugrožavaju mehaničku stabilnost mosta.

Ključne riječi
proračun, oštećenja, stup, eksperimentalna ispitivanja, Krčki most, mali luk, dinamički utjecaji

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ožbolt, J., Kučer, A., Šimunić, Ž.: Analiza oštećenja stupova malog luka Krčkoga mosta, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 2

ILI:

Ožbolt, J., Kučer, A., Šimunić, Ž. (2006). Analiza oštećenja stupova malog luka Krčkoga mosta, GRAĐEVINAR, 58 (2)
Autori:
ozbolt WEB
Joško Ožbolt
Institute of Construction Materials,
University of Stuttgart

Anto Kučer
Hrvatski institut za mostove i Konstrukcije, Zagreb

Želimir Šimunić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet