Arhiva

UDK: 624.014.2:728.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Čelik u sadašnjem razvoju moderne stambene izgradnje

Darko Dujmović, Boris Androić

Sažetak

Opisuju se problemi stanogradnje polazeći od toga da su troškovi građenja vrlo visoki, a i rokovi izgradnje su dugi. Upozorava se na potrebu pronalaženja inovativnih putova građenja kako bi se problemi riješili. Prikazani su i detaljno obrazloženi sustavi građenja upotrebom čeličnih konstrukcija visoke razine predgotovljenosti koji do sada nisu primjenjivani u Hrvatskoj. Navedeni su brojni inozemni primjeri stambene gradnje u čeliku koji daju argumente za primjenu u Hrvatskoj.

Ključne riječi
čelične konstrukcije, čelik, troškovi građenja, stanogradnja, sustavi građenja, predgotovljenost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dujmović, D., Androić, B.: Čelik u sadašnjem razvoju moderne stambene izgradnje, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 2

ILI:

Dujmović, D., Androić, B. (2006). Čelik u sadašnjem razvoju moderne stambene izgradnje, GRAĐEVINAR, 58 (2)
Autori:
DDujmovic 221112 WEB
Darko Dujmović
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Androic WEB
Boris Androić
I.A. projektiranje d.o.o., Zagreb
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske