Arhiva

UDK: 624.131.38.001.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 3
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Dilatometarska ispitivanja u inženjerskoj mehanici stijena

Ivan Vrkljan, Boris Kavur, Karmen Fifer-Bizjak

Sažetak

Prikazana su iskustva u primjeni različitih tipova dilatometara pri ispitivanju stijena. Uz teorijske osnove daju se i preporuke za upotrebu odgovarajućeg tipa dilatometra ovisno o deformabilnosti stijenske mase. Ističe se važnost interpretacije izmjerenih veličina i pravilne primjene rezultata. Ocjenjuju se rezultati mjerenja različitim tipovima dilatometara na više lokacija. Uspostavljena je korelacija dilatometarskog modula i modula iz velikih in situ ispitivanja vapnenca.

Ključne riječi
ispitivanje, dilatometar, stijenska masa, deformabilnost, dilatometarski modul, inženjerska mehanika stijena

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vrkljan, I., Kavur, B., Fifer-Bizjak, K.: Dilatometarska ispitivanja u inženjerskoj mehanici stijena, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 3

ILI:

Vrkljan, I., Kavur, B., Fifer-Bizjak, K. (2006). Dilatometarska ispitivanja u inženjerskoj mehanici stijena, GRAĐEVINAR, 58 (3)
Autori:

Ivan Vrkljan
Institut IGH d.d.

Boris Kavur
Institut IGH d.d.

Karmen Fifer-Bizjak
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute