Arhiva

UDK: 624.193:622.81
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 3
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proračun koncentracija eksplozivnih plinova u kanalizacijskom tunelu Stupe

Davor Bojanić

Sažetak

Prikazani su rezultati matematičkog modeliranja strujanja zraka i sadržaja eksplozivnih plinova u hidrotehničkom kanalizacijskom tunelu Stupe u Splitu. Modeliranje je provedeno radi procjene ugroženosti tunela od eksplozivnih i zapaljivih plinova. Prikazani su rezultati proračuna stacionarnog strujanja pri radu ventilatora te prirodnoj ventilaciji. Istaknuto je da se na temelju provedenih istraživanja i analiza može zaključiti da nema opasnosti od pojave plinova u tunelu.

Ključne riječi
eksplozivni plinovi, metan, sumporovodik, umjetna ventilacija, prirodna ventilacija, kanalizacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bojanić, D.: Proračun koncentracija eksplozivnih plinova u kanalizacijskom tunelu Stupe, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 3

ILI:

Bojanić, D. (2004). Proračun koncentracija eksplozivnih plinova u kanalizacijskom tunelu Stupe, GRAĐEVINAR, 56 (3)
Autori:

Davor Bojanić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije