Arhiva

UDK: 624.131.5:662.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 3
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Metoda poboljšanja tla eksplozivom

Dean Lalić

Sažetak

Prikazane su osnovne značajke metode poboljšanja tla eksplozivom i analizirane su mogućnosti njezine primjene. Navedeni su čimbenici koji utječu na učinkovitost poboljšanja tla. Dana je klasifikacija i prikazani su osnovni proračunski izrazi te mjerenja i ispitivanja koja je potrebno provoditi prije početka radova, tijekom izvedbe i nakon završetka. Ukazano je na prednosti i mane ove metode kako bi se što kvalitetnije mogle sagledati mogućnosti primjene u inženjerskoj praksi.

Ključne riječi
smanjenje deformabilnosti, zbijanje, povećanje nosivosti, konsolidacija, mjerenja, poboljšanje tla eksplozivom, ispitivanja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lalić, D.: Metoda poboljšanja tla eksplozivom, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 3

ILI:

Lalić, D. (2006). Metoda poboljšanja tla eksplozivom, GRAĐEVINAR, 58 (3)
Autori:

Dean Lalić
Hrvatske željeznice