Arhiva

UDK: 624.943:624.07
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 4
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Trodimenzijski numerički model prednapete natege

Mirela Galić, Željana Nikolić, Pavao Marović

Sažetak

Prikazane su osnove numeričkog modeliranja prednapete natege za analizu prostornih prednapetih armiranobetonskih konstrukcija. Natege su modelirane jednodimenzionalnim krivocrtnim elementima ukomponiranim u trodimenzijski konačni element betona. Razvijeni model je uključenu program PRECON3D. Primjena modela prikazana je na numeričkim primjerima, a njezina valjanost provjerena je usporedbom dobivenih rezultata s numeričkim i eksperimentalnim rezultatima poznatima iz literature.

Ključne riječi
numeričko modeliranje, prostorna konstrukcija, trodimenzijski model, krivocrtni konačni elementi, prednapeta natega

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Galić, M., Nikolić, Ž., Marović, P.: Trodimenzijski numerički model prednapete natege, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 4

ILI:

Galić, M., Nikolić, Ž., Marović, P. (2006). Trodimenzijski numerički model prednapete natege, GRAĐEVINAR, 58 (4)
Autori:

Mirela Galić
Sveučilište u Splitu,
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
zeljana
Željana Nikolić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Pavao Marović
Sveučilište u Splitu,
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije