Arhiva

UDK: 624.042:625.622
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 4
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Dinamički proračun međudjelovanja tramvaja i kolosijeka

Stjepan Lakušić, Damir Lazarević, Josip Dvornik

Sažetak

Prikazan je numerički model gibanja tramvajskog vozila. Tračnica je modelirana kao Euler-Bernullijev kontinuirani nosač s diskretno raspodijeljenom masom. Vozilo je diskretizirano s tri koncentrirane mase i prijenosom opterećenja preko jednog kotača. Ležajevi nosača i veze među masama modelirane su Kelvinovim reološkim elementima. Sustav diferencijalnih jednadžbi gibanja riješen je metodom prediktor-(re)korektor, a kontakt kotača i tračnice proračunan je primjenom metoda sila.

Ključne riječi
kolosijek, međudjelovanje, dinamički proračun, numerički model, metoda prediktor-korektor, tramvaj

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lakušić, S., Lazarević, D., Dvornik, J.: Dinamički proračun međudjelovanja tramvaja i kolosijeka, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 4

ILI:

Lakušić, S., Lazarević, D., Dvornik, J. (2006). Dinamički proračun međudjelovanja tramvaja i kolosijeka, GRAĐEVINAR, 58 (4)
Autori:
Lakusic Stjepan
Stjepan Lakušić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice
lazarevic WEB
Damir Lazarević
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
GR13 7 4 1 Dvornik WEB
Josip Dvornik
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet