Arhiva

UDK: 666.972:624.046
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Primjena Direktive 2003/53/EZ pri proizvodnji cementa

Nevenka Kamenić, Milan Diminić

Sažetak

Opisuje se primjena Direktive 2003/53/EZ objavljena u lipnju 2003. kojom je definiran datum nakon kojeg se u europskoj uniji više ne smije prodavati cement s većom količinom kroma od propisane. U radu su opisani razlozi ograničenja i dosadašnja iskustva načina redukcije kroma. Opisane su i dvije metode, kojima se udio topljivog kroma (VI) u cementu određuje. Tehnički odbor CEN/TC 51 Cement and building limes još nije donio normu o jednoj referencijskoj metodi ispitivanja.

Ključne riječi
Direktiva 2003/53/EZ, krom, redukcija kroma, Tehnički odbor CEN/TC 51, cement

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kamenić, N., Diminić, M.: Primjena Direktive 2003/53/EZ pri proizvodnji cementa, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 4

ILI:

Kamenić, N., Diminić, M. (2006). Primjena Direktive 2003/53/EZ pri proizvodnji cementa, GRAĐEVINAR, 58 (4)
Autori:

Nevenka Kamenić
Institut IGH, Zagreb

Milan Diminić
Holcim (Hrvatska), Koromačno