Arhiva

UDK: 666.972:699.86
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 1
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Projektiranje sastava betona visoke otpornosti na smrzavanje

Srđan Uzelac, Ana Hranilović Trubić, Igor Šustić

Sažetak

Prikazano je projektiranje sastava masivnog betona visoke otpornosti na smrzavanje za potrebe izgradnje HE Lešće. Tijekom ispitivanja podobnosti dodatka za kontrolno uvlačenje zraka u betonski kompozit otkrivena je nesukladnost Tehničkog propisa za betonske konstrukcije i norme HRN EN 206-1 glede zahtjeva za minimalnu količinu zraka u betonu izloženom smrzavanju (2% umjesto 4%). Upozoreno je da ta činjenica može prouzročiti probleme pri projektiranju i proizvodnji betona.

Ključne riječi
beton, sastav betona, projektiranje, smrzavanje, otpornost na smrzavanje, HE Lešće

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Uzelac, S., Trubić, A. H., Šustić, I.: Projektiranje sastava betona visoke otpornosti na smrzavanje, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 1

ILI:

Uzelac, S., Trubić, A. H., Šustić, I. (2007). Projektiranje sastava betona visoke otpornosti na smrzavanje, GRAĐEVINAR, 59 (1)
Autori:

Srđan Uzelac
Institut IGH d.d.

Ana Hranilović Trubić
Institut IGH d.d.

Igor Šustić
Institut IGH d.d.