Arhiva

UDK: 624.9.012.4:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 1
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Nova regulativa u području betonskih konstrukcija

Jovo Beslać, Franjo Blagus, Vladimir Marinić

Sažetak

U članku se opisuju posljedice usvajanja europskih norma na hrvatsku građevinsku regulativu, posebno onu iz područja betonskih konstrukcija. Ističe se da je prilagođavanje naših norma europskim neminovnost i generacijska obveza. Ujedno je to i osnovni uvjet koji treba ispuniti za priključenje Europskoj uniji. Prikazuju se novosti koje će biti uvedene u našu praksu, posebno na objektima autocesta. Upozorava se da bi nove znatno oštrije kriterije trebalo odmah primijeniti.

Ključne riječi
regulativa, norme, kriteriji kvalitete, trajnost, objekti na autocestama, betonske konstrukcije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Beslać, J., Blagus, F., Marinić, V.: Nova regulativa u području betonskih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 1

ILI:

Beslać, J., Blagus, F., Marinić, V. (2003). Nova regulativa u području betonskih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 55 (1)
Autori:

Jovo Beslać
Institut IGH d.d.

Franjo Blagus
Institut IGH d.d.

Vladimir Marinić
Institut IGH d.d.