Arhiva

UDK: 69.008:371.001,7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 5
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Bolonjska deklaracija i novi studiji građevinarstva

Antun Szavits-Nossan

Sažetak

Opisuju se važne promjene na hrvatskim sveučilištima kao posljedica primjene Bolonjske deklaracije kojom je zacrtan put prema jedinstvenom evropskom prostoru visokog obrazovanja. U članku se navode razlozi za donošenje Deklaracije i njezin odraz na hrvatsko visoko školstvo. Prikazuje se dosadašnji studiji građevinarstva i strukture novih nastavnih programa te zvanja koja proizlaze iz tih programa. Ilustrirano je to na primjeru novih studija na Građevinskom fakultetu u Zagrebu.

Ključne riječi
visoko školstvo, sveučilište, građevinarstvo, studij građevinarstva, nastavni program, Bolonjska deklaracija, zvanja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Szavits-Nossan, A.: Bolonjska deklaracija i novi studiji građevinarstva, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 5

ILI:

Szavits-Nossan, A. (2006). Bolonjska deklaracija i novi studiji građevinarstva, GRAĐEVINAR, 58 (5)
Autori:
SZAVITS NOSSAN Web
Antun Szavits-Nossan
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet