Arhiva

UDK: 628.13.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 1
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Vodosprema spiralnog tlocrta

Blaženko Premužić

Sažetak

Opisana je vodosprema Doljan koja je središnja građevina za akumuliranje vode i osnovni nivelator tlaka u vodoopskrbnom sustavu Regionalnog vodovoda Varaždin. U vodospremu cjevovodima se doprema voda različite kakvoče, crpljena iz tri vodocrpilišta. Opisana su osnovna načela oblikovanja vodospreme primijenjena pri projektiranju. Odabran je tlocrt u obliku Arhimedove spirale, kako bi se omogučilo jednoliko strujanje i miješanje vode i postigao najpovoljniji hidraulički oblik.

Ključne riječi
vodosprema Doljan, regionalni vodovod Varaždin, Arhimedova spirala, jednoliko strujanje vode, miješanje vode, vodoopskrba

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Premužić, B.: Vodosprema spiralnog tlocrta, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 1

ILI:

Premužić, B. (2007). Vodosprema spiralnog tlocrta, GRAĐEVINAR, 59 (1)
Autori:

Blaženko Premužić
AT Consult d.o.o.