Arhiva

UDK: 624.4.002.23:624.057
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 3
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Dugotrajne deformacije konzolno građenih grednih mostova

Jure Radić, Zlatko Šavor, Igor Gukov

Sažetak

Jedan od središnjih problema konzolno građenih grednih armiranobetonskih mostova jesu dugotrajne deformacije. Činjenica je da je na većini tako sagrađenih mostova kroz proteklih pola stoljeća uočena velika razlika između proračunanih i kasnije izmjerenih progiba. Još nije potpuno utvrđeno što utječe na te progibe. Prikazana je analiza dostupnih podataka s niza mostova izvedenih diljem svijeta i mogući razlozi pojava velikih deformacija i njihovih neslaganja s projektiranim.

Ključne riječi
konzolno građenje, dugotrajne deformacije, reologija betona, analiza, progibi, gredni mostovi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radić, J., Šavor, Z., Gukov, I.: Dugotrajne deformacije konzolno građenih grednih mostova, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 3

ILI:

Radić, J., Šavor, Z., Gukov, I. (2004). Dugotrajne deformacije konzolno građenih grednih mostova, GRAĐEVINAR, 56 (3)
Autori:
Autor Radić WEB
Jure Radić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Zlatko Savor WEB
Zlatko Šavor
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Igor Gukov
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet