Arhiva

UDK: 624.073:624.042
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 8
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Eksperimentalno modeliranje impulsom opterećenih armiranobetonskih ploča

Nebojša Đuranović

Sažetak

Prikazan je odgovarajući model sa zanemarenom silom zemljine teže, primijenjen za proučavanje odziva armiranobetonskih ploča na udarno opterećenje nastalo od eksplozije na maloj udaljenosti. Parametri udarnog vala modelirani su primjenom načela "kubnog korijena". Prikazani su uspoređeni rezultati dobiveni na modelima u dva različita mjerila. Pritom je promatrano modeliranje uzoraka, udarnog opterećenja, izmjerenih progiba te ostvarenih lokalnih i globalnih oštećenja uzorka.

Ključne riječi
uvjeti sličnosti, oštećenje, modeliranje, impuls, eksplozija, progib, armiranobetonska ploča, oštećenje armiranobetonska ploča

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Đuranović, N.: Eksperimentalno modeliranje impulsom opterećenih armiranobetonskih ploča, GRAĐEVINAR, 54 (2002) 8

ILI:

Đuranović, N. (2002). Eksperimentalno modeliranje impulsom opterećenih armiranobetonskih ploča, GRAĐEVINAR, 54 (8)
Autori:

Nebojša Đuranović
Sveučilište Crne Gore,
Građevinski fakultet