Arhiva

UDK: 625.151.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 8
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Posebna oštećenja tračnica na skretnicama

Branko Pollak, Goran Ante Bajić

Sažetak

Opisana su posebna oštećenja na voznoj površini tračnica, uočena na skretnicama ugrađenim na mreži Hrvatskih željeznica. Detaljnije je prikazan prolaz osovinskog sklopa na dijelu prevodničkog uređaja te na dijelovima skretnice gdje tračnice nisu pričvršćene na podlogu. Izneseni su mogući uzroci nastanka posebnih oštećenja te utjecaj tih oštećenja na sigurnost prometa. Načelno je predložen i mogući postupak praćenja i ispitivanja kojim bi se moglo doći do sigurnijih zaključaka.

Ključne riječi
skretnica, vozna površina tračnice, oštećenja tračnica, sigurnost prometa, ispitivanje, tračnica

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pollak, B., Bajić, G. A.: Posebna oštećenja tračnica na skretnicama , GRAĐEVINAR, 54 (2002) 8

ILI:

Pollak, B., Bajić, G. A. (2002). Posebna oštećenja tračnica na skretnicama , GRAĐEVINAR, 54 (8)
Autori:

Branko Pollak
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Goran Ante Bajić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet