Arhiva

UDK: 624.21:625.711.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Nadvožnjaci na autocestama

Milenko Pržulj

Sažetak

U radu se opisuju osnovni pristupi projektiranju i izvođenju nadvožnjaka kao najčešćih objekata na autocestama. Uz podloge za projektiranje prikazuju se i dispozicijska rješenja za različite karakteristike terena. Opisana su konstrukcijska rješenja, s isticanjem prednosti pojedinih konstruktivnih sustava, a također su prikazani i određeni pristupi tehnologiji građenja nadvožnjaka uz analizu osnovnih karakteristika pojedinih rješenja. Istaknut je i problem sigurnosti prometa.

Ključne riječi
projektiranje, izvedba, konstrukcijsko rješenje, sigurnost prometa, nadvožnjak autoceste

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pržulj, M.: Nadvožnjaci na autocestama, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 2

ILI:

Pržulj, M. (2003). Nadvožnjaci na autocestama, GRAĐEVINAR, 55 (2)
Autori:

Milenko Pržulj
Družba za državne ceste, Ljubljana