Arhiva

UDK: 624.94.004.69+624.024.4
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 1
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Uzroci rušenja i sanacija krovnih konstrukcija čeličnih spremnika

Franjo Turčić, Ivo Luketina, Mladen Plišić

Sažetak

Prikazuju se rezultati analize uzroka rušenja krovnih konstrukcija čeličnih spremnika, a također i rješenja primijenjena pri sanaciji. Kao primjer uzeta su dva spremnika za loživo ulje u Zagrebu kod kojih je došlo do djelomičnog urušavanja čeličnih krovnih konstrukcija. Provedenom analizom je pokazano da je izvorni projekt imao više nedostataka u pogledu potpunosti i ispravnosti statičke obrade nosive konstrukcije (neodgovarajuči statički sustav i kombinacija opterećenja).

Ključne riječi
krovna konstrukcija, rušenje, projekt, statički sustav, opterećenje, čelični spremnik, sanacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Turčić, F., Luketina, I., Plišić, M.: Uzroci rušenja i sanacija krovnih konstrukcija čeličnih spremnika, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 1

ILI:

Turčić, F., Luketina, I., Plišić, M. (2007). Uzroci rušenja i sanacija krovnih konstrukcija čeličnih spremnika, GRAĐEVINAR, 59 (1)
Autori:

Franjo Turčić
Institut IGH d.d.

Ivo Luketina
Institut IGH d.d.

Mladen Plišić
Institut IGH d.d.