Arhiva

UDK: 624.192:624.014.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 8
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Primjena čeličnih vlakana u primarnoj podgradi tunela

Enes Seferović

Sažetak

Prikazana su istraživanja mikroarmiranog mlaznog beton (MAMB) armiranog čeličnim vlaknima. Istraživanja su pokazala prednosti primjene tako armiranog betona u odnosu na armiranje mrežama. U svijetu se već desecima godina upotrebljava mlazni beton na taj način armiran u zamjenu za armaturnu mrežu. Ovdje su prikazana u nas prva istraživanja te vrste MAMB-a i ona su pokazala prednosti ove armature pred armiranjem armaturnom mrežom. Takav MAMB primjenjen je na tunelu Sveti Rok.

Ključne riječi
postpukotinska nosivost, energija, deformacija, hrvatske norme, mikroarmirani mlazni beton

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Seferović, E.: Primjena čeličnih vlakana u primarnoj podgradi tunela , GRAĐEVINAR, 54 (2002) 8

ILI:

Seferović, E. (2002). Primjena čeličnih vlakana u primarnoj podgradi tunela , GRAĐEVINAR, 54 (8)
Autori:

Enes Seferović
Institut IGH d.d.
Zavod za betonske i zidane konstrukcije