Arhiva

UDK: 624,012,46:624.041
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 2
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Kinematičke veze u proračunima prednapetih armiranobetonskih ploča

Predrag Presečki, Miljenko Kovač, Srečko Pičulin

Sažetak

Opisuje se numeričko modeliranje opterećenja prouzročenog prednapinjanjem monolitnih armiranobetonskih stropnih ploča. Rješenje je dano za proizvoljni oblik linija vođenja natega u diskretnim točkama uz kinematičke veze sa čvorovima elemenata tanke ploče. Metoda je primijenjena pri proračunu građevine tržnog centra MTC u Čakovcu. Posebno je prikazano modeliranje ploče različitih debljina, uz primjenu kinematske kondenzacije čvorova. Opisana metoda je uključena u autorski program GRAFeM.

Ključne riječi
modeliranje prednapona, kinematske veze (master-slave), ekscentrične ravnine, rubna naprezanja, prednapete stropne ploče

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Presečki, P., Kovač, M., Pičulin, S.: Kinematičke veze u proračunima prednapetih armiranobetonskih ploča, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 2

ILI:

Presečki, P., Kovač, M., Pičulin, S. (2007). Kinematičke veze u proračunima prednapetih armiranobetonskih ploča, GRAĐEVINAR, 59 (2)
Autori:

Predrag Presečki
Međimurje-inženjering d.d

Miljenko Kovač
K.A. biro d.o.o.

Srečko Pičulin
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet